Έως 31.5.2023 οι αιτήσεις για την επιστροφή ΕΦΚ Diesel από τους δικαιούχους για το 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1050/2023 σχετικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε κατά το έτος 2022 από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 750).

Η απόφαση ορίζει αναλυτικά:

Άρθρο 1  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, από πρόσωπα των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1072/22-02-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ  Αιτήσεις επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) δικαιούχων απαλλαγής προσώπων που αφορούν σε παραλαμβανόμενες το έτος 2022 ποσότητες πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οι οποίες υποβάλλονται πέραν της οριζόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22-02-2019 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προθεσμίας, γίνονται αποδεκτές, με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, μέχρι και την 31η Μαΐου 2023 και εξετάζονται σύμφωνα με την ίδια απόφαση.

Μοιραστείτε το!
Share it with Delicius Share it with Mixx Share it with StumbleUpon Share it with Digg Share it with facebook

Αφήστε το σχόλιό σας

* Πλήρες Όνομα, Email, Σχόλιο είναι υποχρεωτικά