Χορήγηση επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας στα αρτοποιεία

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4 η οποία αφορά στην χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71 (Αρτοποιεία) καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Φεβρουαρίου έως και Νοεμβρίου του έτους 2022 και χορηγείται επιπλέον των επιδοτήσεων οι οποίες ορίστηκαν με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 ΚΥΑ ” Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών”.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ προς ενημέρωσή σας κι εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 4 που αφορά στην διαδικασία απόδοσης της επιδότησης στους δικαιούχους, συμπληρώνοντας ορθά την Aίτηση – Yπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Ι. του ΦΕΚ, που θα σας αποσταλεί από τους παρόχους σας.

Σας υπενθυμίζουμε, καθώς έχετε ενημερωθεί με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, ότι πρέπει στην παροχή σας να φαίνεται ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας ΚΑΔ : 1071 που αφορά τα αρτοποιεία για να πάρετε την επιδότηση.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ.

Μοιραστείτε το!
Share it with Delicius Share it with Mixx Share it with StumbleUpon Share it with Digg Share it with facebook

Αφήστε το σχόλιό σας

* Πλήρες Όνομα, Email, Σχόλιο είναι υποχρεωτικά