ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Με το Πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 από τη Βουλή των Ελλήνων, έγιναν αλλαγές στην Αρτοποιητική Νομοθεσία, οι οποίες ισχύουν από την 7 Απριλίου  2014   και με τη δημοσίευση  του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Νόμος 4254/2014  (ΦΕΚ  85 – τ. Α΄/07/04/2014).

Οι σημαντικότερες αλλαγές αναφορικά με την πώληση άρτου και αρτοσκευασμάτων  εντοπίζονται στο ότι  πλέον ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ  ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ  ΒΑΡΗ  και  - Ο  ΑΡΤΟΣ  & ΤΑ  ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ΘΑ ΖΥΓΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ     σε  όλα  τα  σημεία  πώλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουμε καμία υποχρέωση εκ του Νόμου να κόβουμε, αφαιρούμε, ή να συμπληρώνουμε φέτες ψωμιού. Με τον καινούριο Νόμο καταργούνται τα προκαθορισμένα βάρη, συνεπώς, ο κάθε παραγωγός έχει το δικαίωμα να παράγει άρτο και αρτοπαρασκευάσματα σε ό, τι βάρος επιθυμεί και  είναι προσφιλές στο κατάστημά του. Τα αρτοσκευάσματα (αρτίδια, τυρόπιττες, ελιόψωμα, κουλούρι Θεσσαλονίκης  κ.λ.π.), διατίθενται όπως και μέχρι τώρα,  με το τεμάχιο.

Η τιμή και το βάρος είναι αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού – αρτοποιού. Οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα ανάλογα με το κόστος της κάθε επιχείρησης. Τονίζουμε ότι οι τιμές στα  παρακάτω  παραδείγματα  είναι ενδεικτικές για να γίνει περισσότερο κατανοητό σε εσάς πώς και τι θα αναγράψετε στις πινακίδες.

 

Παράδειγμα  Α΄

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

ΑΛΕΥΡΙ – ΝΕΡΟ – ΑΛΑΤΙ – ΜΑΓΙΑ – ΣΟΥΣΑΜΙ – ΤΥΠΟΣ  ΑΛΕΥΡΩΝ

ΤΙΜΗ  ΚΙΛΟΥ : 2   ΕΥΡΩ *

ΤΙΜΗ  ΤΕΜΑΧΙΟΥ : 0,70   ΕΥΡΩ

ΒΑΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟΥ : 350  ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

( * 2 ΕΥΡΩ = 1000 Χ 0,70 : 350 )

Παράδειγμα  Β’

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

ΑΛΕΥΡΙ – ΝΕΡΟ – ΑΛΑΤΙ – ΜΑΓΙΑ – ΣΟΥΣΑΜΙ – ΤΥΠΟΣ  ΑΛΕΥΡΩΝ

ΤΙΜΗ  ΚΙΛΟΥ : 2   ΕΥΡΩ

Στην περίπτωση που πουλάτε  ψωμιά  μεγάλου βάρους  τα οποία κόβετε ενώπιον  του πελάτη,   θα  αναγράφετε  μόνο την τιμή κιλού και θα το ζυγίζετε.

Σας  παραθέτουμε,  προς ενημέρωση  και διευκόλυνσή σας,  τη σχετική διάταξη  του  Ν4524/07/04/14  :

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ   ΣΤΟΝ   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ   ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ   ΤΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του N. 3526/2007 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Συμπληρωματικά, στα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται συνήθως ανά τεμάχιο αναγράφεται και η τιμή ανά τεμάχιο. Όλα τα προϊόντα των προηγούμενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.»

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του N. 3526/ 2007 καταργούνται.

2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του N. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, επιτρέπεται από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4, τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου.»

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του N. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.»

3.α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το N. 3526/2007 εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση.

3. β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του N. 3526/2007 καταργούνται.

4. Τo άρθρο 16 του N.3526/2007 καταργείται.

5. Το ν.δ. 296/1969 (Α΄ 194) καταργείται.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία  ή  διευκρίνιση.

Μοιραστείτε το!
Share it with Delicius Share it with Mixx Share it with StumbleUpon Share it with Digg Share it with facebook

Αφήστε το σχόλιό σας

* Πλήρες Όνομα, Email, Σχόλιο είναι υποχρεωτικά