Επιστροφή φόρου πετρελαίου θέρμανσης και πώληση καφέ

ΘΕΜΑ 1ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του Πειραιά, για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ( ΕΦΚ ) πετρελαίου κίνησης, μέχρι την 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014. Τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου κίνησης από 01/01/13 μέχρι και 31/12/2013 πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά σας βιβλία, σε διαφορετικές στήλες : αφενός για τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σας και αφετέρου για τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε τυχόν οχήματα της επιχείρησης. Μαζί με τα παραπάνω τιμολόγια πρέπει να υποβάλλετε :

1. Αίτηση στο τελωνείο Πειραιά για την επιστροφή του ΕΦΚ

2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες πετρελαίου που παραλάβατε κατά το έτος 2013 στην οποία θα επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των σχετικών καταχωρήσεων στα λογιστικά σας βιβλία

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τις ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή με βάση τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και προσκομίζοντας τα αντίστοιχα τιμολόγια

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το πετρέλαιο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης και όχι για χρήση σε τυχόν οχήματα της επιχείρησής σας

Σημείωση : Οι παραπάνω τρεις Υπεύθυνες Δηλώσεις ( Νο 2, 3 & 4 ) μπορούν να συγχωνευθούν σε μια Υπεύθυνη Δήλωση – Μην ξεχάσετε υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.

5. Τα τιμολόγια πετρελαίου κίνησης κατά το έτος 2013 καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών

6. Αναλυτικός Πίνακας αγορών πετρελαίου κίνησης και υπολογισμού του ποσού του ΕΦΚ που θα επιστραφεί

7. Βεβαίωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ) ότι η επιχείρησή σας έχει εγγραφεί στα μητρώα του.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να τα προσκομίσετε εις διπλούν στο Τελωνείο Πειραιά ( τηλέφωνο Τελωνείου : 210 4619830 ).

 

Επειδή κατά το προηγούμενο έτος απορρίφθηκαν πολλά τιμολόγια, σας υπενθυμίζουμε και σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής :

Στα τιμολόγια του πετρελαίου κίνησης ( DIESEL) που παραλάβατε από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, να ελέγξετε :

- Να μην υπάρχει λάθος στο ΑΦΜ σας

- Να αναγράφεται η επωνυμία της πωλήτριας εταιρείας πετρελαίου και τα πλήρη στοιχεία της

- Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μεταφορικού οχήματος του πετρελαίου κίνησης (αριθμός κυκλοφορίας κλπ )

- Να αναγράφεται η αγορασθείσα ποσότητα πετρελαίου ( DIESEL) σε χιλιόλιτρα

- Να αναγράφεται το είδος πετρελαίου που αγοράζετε

- Να αναγράφεται ο ακριβής τόπος παράδοσης ( πχ έδρα μου – έδρα του ή ακριβής διεύθυνση του αρτοποιείου σας πχ Δ.Γούναρη 21-23, Πειραιάς. Αν γράψετε μόνο Πειραιάς, θα το απορρίψουν)

- Να αναγράφεται η καθαρή αξία και το ΦΠΑ του πετρελαίου που αγοράζετε

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την επιστροφή ΕΦΚ πρέπει να υφίστανται νομικά κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιστροφής. Αυτό σημαίνει ότι αν μια ατομική επιχείρηση ή εταιρεία ΅λυθεί΅ το 2014 – και την ημερομηνία που θα βγει η απόφαση επιστροφής δεν υφίσταται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία – δεν θα της επιστραφεί το ποσό του ΕΦΚ για το 2013.

 

ΘΕΜΑ 2ο : ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄αρθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/34824 ( ΦΕΚ 3402/31-12-13-τεύχος Β΄) απόφαση, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 1 – παρ.19 ΅η παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων΅ .

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Μοιραστείτε το!
Share it with Delicius Share it with Mixx Share it with StumbleUpon Share it with Digg Share it with facebook

Αφήστε το σχόλιό σας

* Πλήρες Όνομα, Email, Σχόλιο είναι υποχρεωτικά