Ανακοίνωση για πώληση καφέ στα αρτοποιεία / Απλούστευση διαδικασιών

Θέμα: Πώληση καφέ στα αρτοποιεία - Απλούστευση διαδικασιών & Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε στα αρτοποιεία επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ σε διερχόμενους πελάτες, σύμφωνα
με το άρθρο 1. παρ.19 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.21 (ΦΕΚ 3402/31-12-13, τεύχος Β΄), με την προϋπόθεση να γίνει η σχετική  γνωστοποίηση.

Σας ενημερώνουμε ότι  με τη νέα  ΚΥΑ 16228 (ΦΕΚ 1723/18-05-17, άρθρο  11, τεύχος Β΄), έχει γίνει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών  και καταργείται  το παράβολο.

Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε το άρθρο 11 της ΚΥΑ 16228 (ΦΕΚ 1723/18 -05-17, τ.Β΄):

“Για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, πρατήρια άρτου και καφεκοπτεία υποβάλλεται η γνωστοποίηση του παραρτήματος Ε χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του άρθρου 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται πριν τη έναρξη παρασκευής και πώλησης καφέ, στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν.4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού.  Η γνωστοποίηση κοινοποιείται από το Δήμο, εντός  πέντε  (5) εργασίμων ημερών, στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας”.

Επίσης το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ενημέρωσε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ15/οικ62588/754/02-02-2017 επείγουσα εγκύκλιο, την έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων  από την 06/06/2017, οπότε και η γνωστοποίηση για την πώληση καφέ σε διερχόμενους πελάτες από τα αρτοποιεία, υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr. O ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλλει γνωστοποίηση, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί στο taxisnet. Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστημα φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με το μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Μοιραστείτε το!
Share it with Delicius Share it with Mixx Share it with StumbleUpon Share it with Digg Share it with facebook

Αφήστε το σχόλιό σας

* Πλήρες Όνομα, Email, Σχόλιο είναι υποχρεωτικά