Ιστορία

Το Σωματείο Αρτοποιών Νομού Πειραιώς ιδρύθηκε το έτος 1896, υπό τον τίτλο:  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ “Η ΔΗΜΗΤΡΑ”, με έδρα τον Πειραιά, οδός Δ.Γούναρη 21-23.

Το καταστατικό του τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την ειδική Γενική Συνέλευση των μέλων του, της 30ης Οκτωβρίου 1996.

Διατελέσαντες Πρόεδροι από το 1895 είναι οι:

Π. Μώτης Π. Παπαδόπουλος
Θ. Λουκάκης Σ. Παπαχρήστου
Γ. Μανιουδάκης Μ. Μπούγιας
Ε. Κιτσιάνος Δ. Ντάκας
Κ. Γκόγιας Η. Έξαρχος
Α. Γατόπουλος Π. Σκέρλος
Β. Έξαρχος Μ. Έξαρχος
Μ. Λώλης Η. ΈΞαρχος
Κ. Αναγνωστόπουλος Ι. Καλαμπόκας
Γ. Τσουκαλάς Δ. Ντούρας