Όργανα Σωματείου

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτερο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό του Σωματείου, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Τη Γενική συνέλευση αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη τα οποία εκλέγονται από τις αρχαιρεσίες που διενεργούνται στα γραφεία του Σωματείου – με μυστική ψηφοφορία και παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου – και έχουν τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση του στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και για τριετή θητεία, η οποία συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συστηματικός έλεγχος της διαχείρισης και των οικονομικών του Σωματείου

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι Αντιπρόσωποι του Σωματείου μας στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εκλέγονται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κύρια δευτεροβάθμια οργάνωση, στην οποία ανήκει το Σωματείο, είναι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κουμουνδούρου 1 – 10437. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5236086 και 210 5228214.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Το Σωματείο μας χορηγεί πιστοποιητικό επαγγελματικής απασχόλησης, το οποίο είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτεί το ΤΕΑΑ – ΟΑΕΕ, προκειμένου να χορηγήσει επικουρική σύνταξη στους αρτοποιούς. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 9-11, 8ος όροφος,  για την κατάθεση τιμολογίων (αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού) με τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 5219808,  210 5219702 & -706  και στην οδό Φιλελλήνων 13-15, ισόγειο, στο Σύνταγμα, για την κατάθεση αίτησης της επικουρικής σύνταξης, με τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 3275000.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Α.Ν.Π.

Οι τελευταίες εκλογές στο Σωματείο διενεργήθηκαν στις 16-17 Ιουνίου 2024 και  Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Δ. Ντούρας. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Αρτοποιών Ν.Πειραιώς “Η Δήμητρα” έχουν πλέον ως εξής:

Πρόεδρος: Ντούρας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος:
Βανίλα Ιωάννα

Γεν. Γραμματέας:
Στόλης Ευάγγελος

Ταμίας:
Τριβουλίδης Εμμανουήλ

Έφορος:
Σιούλης Χρήστος

Σύμβουλοι: Τσουκαλάς Προκόπιος, Πετράκης Κωνσταντίνος, Έξαρχος Παύλος, Γαβριηλίδης Σπυρίδων, Καφουρός Δημήτριος, Τζαμάρας Χρήστος

 

Για την Ο.Α.Ε  καθώς και για την  Ο.Β.Σ.Π. εκλέχθηκαν οι εξής Αντιπρόσωποι :

  • Ντούρας Δημήτριος
  • Τσουκαλάς Προκόπιος
  • Βανίλα Ιωάννα
  • Σιούλης Χρήστος
  • Στόλης Ευάγγελος
  • Έξαρχος Παύλος
  • Ντούρας Παναγιώτης